!S12000.JPG (20551 bytes)

ונל ובתכ םוסרפ

רתא ףסוה

הכרב סקסיטרכ

תוחולpun4.gif (270 bytes)

תונכותpun4.gif (270 bytes)

םימורופpun4.gif (270 bytes)

23:17:11:העש     12/08/2007:ךיראת


ךסמ רמוש ונל י/חלש

םייסקס ךסמ ירמוש - ישאר


.הדרוהל ךסמ ירמוש רחבמ
...םייניעה לומ םכל ראשי דימת סקסהש ידכ


םיכיתח םירבג
ךסמה תא ןכל וטשקיש תונוש תוזופב םלשומ ףוג םע םיכיתח םירבג רחבמ

הינמודנוק
םינוש םילדגב ךסמה לע םידקור םימודנוק

יניקיבב תורוחב
םיינועבצו םינטק םי ידגבב תוכיתח תוינמגוד

2 יניקיבב תורוחב
ינפשוח יניקיבב תומיהדמ תורוחב

!? םיריעצ םיתמ םירבג גודמ
.םישנ לע לכתסהלב ךורכה ןוכיסה תא תוריבסמה תונומת